Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd - Forte

Forskning för människans hälsa, arbetsliv och välfärd

Nyheter

Snart öppnar 2016 års allmänna utlysning

13 november 2015

I mitten av december kommer Forte att öppna möjligheten att skicka in ansökningar inom 2016 års utlysningar av projekt-, juniorforskar- och postdoc-bidrag.

Nu öppnar anmälan till Forte Talks 2016

3 november 2015

Idag öppnar anmälan till nästa års upplaga av Forte Talks – Jämlikhet på riktigt. Den 8-9 mars 2016 välkomnar vi dig att delta i spännande tvärvetenskapliga debatter och kreativa möten med några av världens mest framstående forskare.

Administrationsbördan blir allt tyngre

26 oktober 2015

Den offentliga förvaltningen håller på att administrera ihjäl sig. Många lägger hälften av sin tid på dokumentation istället för sitt huvudsakliga arbete. Anders Ivarsson Westerberg, aktuell med boken Administrationssamhället, ser ingen ljusning i sikte.

Forte på plats i Sydafrika för att diskutera forskningsfrågor

23 oktober 2015

Syftet med workshopen är att belysa och diskutera forskningsfrågor och utmaningar som finns inom prioriterade områden och som kan adresseras i en kommande utlysning.

Så blir svensk forskning och innovation världsledande

23 oktober 2015

Stärk utvärderingen av kvalitet i forskning och samverkan, erbjud forskarna goda villkor och satsa på långsiktiga nationella forskningsprogram. Det föreslår Forte och fem andra myndigheter i ett gemensamt underlag till regeringen.

Forskning möter samhälle

21 oktober 2015

Forskningen måste svara upp mot samhällets behov, resultat omsättas i praktiken, brukare och profession bör involveras i forskningsprocessen. Det är några av huvudpunkterna i Fortes underlag om hur arbetet med framtidens forskning ska se ut.

Beviljade ansökningar för gästforskare och konferensbidrag

12 oktober 2015

Tidigare i veckan beslutade Forte efter förslag från en en nordisk expertpanel att bevilja 10 ansökningar om gästforskarbidrag och 5 konferensbidrag.

Aktuella teman