Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd - Forte

Forskning för människans hälsa, arbetsliv och välfärd

Nyheter

313 miljoner kronor till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd

25 september 2015

Det inkom 1032 ansökningar i Fortes allmänna utlysning tidigare i år. Igår beslutade Fortes styrelse att fördela 313 miljoner kronor till sammanlagt 87 forskningsprojekt, 9 juniorforskningsprojekt och 24 postdoc-bidrag.

Ny kunskapsöversikt om forskning kring självmord

15 september 2015

I denna kunskapsöversikt presenterar författarna forskning kring självmord, går igenom möjligheter att minska risken samt vilka kunskapsluckor som finns inom området.

Nya arbetsprogram för Horisont 2020 publicerade

14 september 2015

Preliminära arbetsprogram inom samhällsutmaningarna 1 och 6 inom EU:s ramprogram för forskning och innovation har nu publicerats.

Ny rapport om svensk forskning om arbetsorganisation

3 september 2015

Syftet med rapporten är att utvärdera forskningens vetenskapliga kvalitet och att identifiera luckor, svagheter och styrkor i svensk arbetsorganisationsforskning ur ett internationellt perspektiv.

Seminarium och rapportsläpp om självmord

3 september 2015

Vid ett frukostseminarium i Stockholm den 15 september släpper Forte rapporten "Forskning i korthet: Problemet självmord".

Kommande utlysning: Nätverksbidrag

2 september 2015

Forte kommer att i början av oktober utlysa nätverksbidrag. Syftet med nätverksbidrag är att underlätta för forskare inom olika ämnen och olika delar av landet att samverka inom Fortes område.

Kommande utlysning: Publiceringsbidrag

2 september 2015

Forte kommer att i början av oktober utlysa publiceringsbidrag. Syftet med bidraget är att främja spridning av vetenskaplig information från forskning inom Fortes ansvarsområde och särskilt forskning med stöd från Forte.

Aktuella teman