Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd - Forte

Forskning för människans hälsa, arbetsliv och välfärd

Nyheter

Ny utlysning: Publiceringsbidrag

5 oktober 2015

Syftet med Fortes publiceringsbidrag är att främja spridning av vetenskaplig information från forskning inom Fortes ansvars- och samordningsområden och särskilt forskning med stöd från Forte.

Ny utlysning: Nätverksbidrag

5 oktober 2015

Syftet med nätverksbidrag är att underlätta för forskare från olika discipliner och olika delar av landet att samverka inom Fortes ansvars- eller samordningsområden.

313 miljoner kronor till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd

25 september 2015

Det inkom 1032 ansökningar i Fortes allmänna utlysning tidigare i år. Igår beslutade Fortes styrelse att fördela 313 miljoner kronor till sammanlagt 87 forskningsprojekt, 9 juniorforskningsprojekt och 24 postdoc-bidrag.

Ny kunskapsöversikt om forskning kring självmord

15 september 2015

I denna kunskapsöversikt presenterar författarna forskning kring självmord, går igenom möjligheter att minska risken samt vilka kunskapsluckor som finns inom området.

Nya arbetsprogram för Horisont 2020 publicerade

14 september 2015

Preliminära arbetsprogram inom samhällsutmaningarna 1 och 6 inom EU:s ramprogram för forskning och innovation har nu publicerats.

Ny rapport om svensk forskning om arbetsorganisation

3 september 2015

Syftet med rapporten är att utvärdera forskningens vetenskapliga kvalitet och att identifiera luckor, svagheter och styrkor i svensk arbetsorganisationsforskning ur ett internationellt perspektiv.

Seminarium och rapportsläpp om självmord

3 september 2015

Vid ett frukostseminarium i Stockholm den 15 september släpper Forte rapporten "Forskning i korthet: Problemet självmord".

Aktuella teman