Forskning för människans hälsa, arbetsliv och välfärd

Arbete och hälsa
Skriv ut

Arbete och hälsa

Området innefattar forskning om allmän miljö, arbete, arbetsmiljö, vardag och hälsa och omfattar frågor om psykiska, fysiska, kemiska och biologiska risker i miljö, arbete och vardag.

Forskningen kan också visa hur allmän miljö, arbete, arbetsmiljö och vardagsliv kan utformas med hänsyn till individens hälsa, säkerhet och utveckling. Här ingår även:

  • Studier om den allmänna miljöns betydelse för folkhälsan.
  • Studier om hur individens villkor i arbete, vardag och familj kan påverka hälsan.
  • Forskning om förutsättningarna för interventioner, implementering och metodutveckling med sikte på gynnsamma förhållanden i allmän miljö, arbete, vardag och familj.
  • Studier om samspelet mellan fysisk och psykosocial arbetsmiljö och anställningsvillkor, påverkan av bakgrundsfaktorer som socioekonomiska villkor, sjuklighet, åldersförändringar, kön och etnicitet liksom samspelet mellan arbete, vardag och familj.
  • Forskning om arbetsmiljöns betydelse för möjligheten till ett högt deltagande i arbetslivet och att verka ett helt arbetsliv samt faktorer som främjar detta.

Kontaktpersoner:

Therese Woodhill (fysikaliska, kemiska, biologiska faktorer etc.)
Cecilia Odelstierna (psykosociala faktorer, stress, sjukskrivning etc.)


Ansvarig: Webbredaktör

Forte Magasin 3
Forte Nyhetsbrev
Kalendarium