Forskning för människans hälsa, arbetsliv och välfärd

Kronisk smärta kopplat till störd stresshantering
Publicerat: 2012-02-15
Skriv ut

Kronisk smärta kopplat till störningar i kroppens stresshantering


Foto: Folio

Enligt Sveriges Fibromyalgiförbund lider 2-4% av den vuxna befolkningen i Sverige av kronisk smärta eller fibromyalgi. I en studie vid Stockholms universitet fann man att kronisk smärta kan vara kopplat till störningar i kroppens system för att hantera stress.

Man studerade patienter med långvarig fibromyalgi, det vill säga kronisk smärta. Enligt Sveriges Fibromyalgiförbund lider 2-4% av den vuxna befolkningen i Sverige av fibromyalgi som förutom kronisk smärta också kan yttra sig i trötthet eller utmattning. Fibromyalgi är 5-7 gånger vanligare bland kvinnor jämfört med män.

Studien delades upp i fyra delstudier. I den första studien mättes kortisol i saliven hos 29 kvinnliga fibromyalgipatienter och 29 friska kvinnor. Kortisol är ett hormon som vid höga eller låga halter kan vara ett tecken på stress. Det visade sig att fibromyalgipatienterna har mycket lägre halt av kortisol i saliven än de friska kvinnorna, särskilt på morgonen.

I den andra studien studerades sympatisk aktivering. Lite förenklat kan man säga att det är en process som startar i kroppen då den utsätts för psykisk eller fysisk stress. Man mätte adrenalin, noradrenalin, dopamin och hjärtfrekvens under ett dygn i två grupper av kvinnor med samma sammansättning som i den första studien. Det visade sig att fibromyalgipatienterna hade mycket lägre nivåer av adrenalin och dopamin än de friska kvinnorna.

I den tredje studien mättes halten av kortisol igen. Den här gången lade man till en grupp på 18 kvinnor med smärta i nacke och skuldrorna till de två grupper om 29 kvinnor som deltog i den första studien. Det visade sig att kvinnorna med smärta i nacke och skuldra hade högre kortisolnivåer än gruppen med friska kvinnor, medan fibromyalgipatienterna hade lägre.

I den fjärde och sista studien jämfördes muskelaktivitet hos 26 fibromyalgipatienter med 25 friska kvinnor under naturliga förhållanden. Det visade sig på ökad muskelaktivitet i samband med stark sympatisk aktivering och förväntad stress, men inte under en kväll med fri aktivitet.

Man drar slutsatsen att fibromyalgipatienter uppvisar störningar kroppens centrala, fysiologiska system för att hantera stress.

Projektet genomfördes vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim i Norge och där fortsätter man med analys av data, samt en uppföljning av patienterna efter en intervention med bland annat fysisk träning. Ansvariga i Trondheim är professor Rolf Westgaard och docent Paul Jarle Mork.

Den 10 februari 2012 lade doktoranden Roberto Riva fram sin avhandling "Psychological responses in women with regional or widespread musculoskeletal pain conditions" (klicka här för att läsa abstract) som baseras på detta projekt vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet.

Diarienummer: 2007-0107

Kontakt

Ulf Lundberg
Stockholms universitet, Psykologiska institutionen
E-post: ul@psychology.su.se


Ansvarig: Webbredaktör

Forte Magasin
Forte Nyhetsbrev
Kalendarium
Kalendariet

Alla våra konferenser och seminarier hittar du i kalendariet. Anmäl din e-postadress så skickar vi inbjudningar till kommande event.