Forskning för människans hälsa, arbetsliv och välfärd

Rökning ökar risken för MS
Publicerat: 2012-03-07
Skriv ut

Rökning ökar risken för MS


Foto: Anna Larsson, Bildarkivet

Projektet studerade betydelsen av miljö och levnadsvanor för att utveckla multipel skleros (MS). Tidigare forskning har visat att rökning innebär högre risk att drabbas av MS. Det bekräftades även i det här projektet, men man fann även andra intressanta samband.

Multipel skleros är en neurologisk sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet. Enligt Svenska MS-sällskapet finns 12 000-15 000 personer i Sverige med MS. Projektet genomfördes på Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet.

Studien visade att kvinnor som rökt hade 1,4 gånger så hög risk för att utveckla MS jämfört med kvinnor som aldrig rökt. För män som rökt var risken nästan dubbelt så hög jämfört med män som aldrig rökt. Den ökade risken var tydlig även bland personer som rökt relativt lite. Den med rökning associerade ökade risken för MS varade upp till fem år efter det man slutat röka.

Även att passiv rökning ökar risken för MS. Personer som i studien uppgav att de aldrig rökt men exponerats för passiv rökning hade 30% högre risk för att utveckla MS jämfört med personer som uppgav att de vare sig rökt själva eller blivit exponerade för passiv rökning.

Man studerade även om rökning interagerar med de två hittills kända genetiska riskfaktorer för MS. Resultaten visar att det finns ett betydande samspel mellan dessa två genetiska riskfaktorer bland rökare men inte alls bland icke rökare.

Man undersökte även kopplingen mellan MS och exponeringen för solljus och halten av D-vitamin i blodet. Det visade sig att hög exponering av solljus eller hög halt av D-vitamin i blodet minskar risken för att drabbas av MS.

Forskningen på betydelsen av individ- och miljöfaktorer för uppkomst av MS fortsätter. Professor Lars Alfredsson vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet, som var projektledare för projektet, berättar att man under de kommande tre åren speciellt kommer att fokusera på betydelsen av socialgrupp, rökning, BMI och vitamin D vid olika tidpunkter i livet då mycket talar för att faktorer i ungdomsåren är av särskild vikt för risken att utveckla MS. Man kommer även att undersöka relationen mellan specifika kostfaktorer och mellan reproduktiva faktorer kopplat till risken för att utveckla MS.

Diarienummer 2006-0655

Kontakt

Lars Alfredsson
Karolinska institutet, Institutet för miljömedicin (IMM)
E-post: lars.alfredsson@ki.se


Ansvarig: Webbredaktör

Forte Magasin
Forte Nyhetsbrev
Kalendarium
Kalendariet

Alla våra konferenser och seminarier hittar du i kalendariet. Anmäl din e-postadress så skickar vi inbjudningar till kommande event.