Forskning för människans hälsa, arbetsliv och välfärd

Söka bidrag
Skriv ut

Söka bidrag

Bild från kontorsmiljö där flera personer samarbetar.

Ett viktigt verktyg vi har för att utföra vårt uppdrag är att låta forskare inom våra ansvarsområden söka bidrag till projekt för forskning, internationalisering eller kunskapsspridning. På det satsar vi drygt 400 miljoner kronor varje år.

Olika typer av bidrag

Forte erbjuder ett antal olika typer av bidrag, så kallade bidragsformer. Vissa av bidragsformerna söker du en gång om året, medan andra går att söka löpande. När det går att söka en viss bidragsform publiceras information om detta här på webbplatsen som en utlysning. Läs mer om de olika bidragsformerna för att hitta den som passar just ditt projekt.

Läs mer

Vem kan söka?

Vem som kan söka finansiering varierar mellan olika bidragsformer. All information om detta hittar du i beskrivningen av varje utlysning. Det finns exempelvis särskilda bidragsformer för unga forskare. Oavsett så måste forskningen hamna inom något av våra ansvarsområden.

Läs mer

Skicka in en ansökan

Ansökningar till oss skickar du in via Prisma, Fortes, Formas och Vetenskapsrådets nya ansöknings- och granskningssystem.

I samband med övergången till det nya systemet vill vi lyfta fram ett antal förutsättningar för att du ska kunna skicka in din ansökan:

  • Du måste skapa ett personligt konto i Prisma
  • Alla som ingår i ansökan som medverkande forskare måste också skapa personliga konton i Prisma
  • Alla cv- och publikationsuppgifter för sökande och medverkande forskare lagras på respektive forskares personliga konto
  • Ditt universitet eller högskola måste ha ett organisationskonto i Prisma

Detaljer om hur allt detta går till finns i anvisningarna för de kommande utlysningarna, men skapa gärna ett personligt konto i Prisma redan idag och börja att fylla i cv- och publikationsuppgifter.

Läs mer

Så bedöms din ansökan

Alla ansökningar förbereds för beslut på Forte. Vi tar in synpunkter från externa sakkunniga och från våra prioriteringskommittéer som består av forskare och företrädare för samhället. Lite förenklat kan man säga att för större bidrag fattar Fortes styrelse beslut om vilka ansökningar som beviljas eller avslås och för mindre bidrag fattar vår huvudsekreterare beslut.

Läs mer


Sidan uppdaterad:29 juni 2013
Ansvarig: Webbredaktör

Forte Magasin 3
Forte Nyhetsbrev
Kalendarium