Untitled Page

Forskning för människans hälsa, arbetsliv och välfärd

Unga kommunicerar om psykiskt lidande via internet

Unga kommunicerar om psykiskt lidande via internet

Publicerat av Jim Frisk 29 maj 2012 i temat Barns och ungdomars psykiska hälsa

Barn som använder dator. Foto: Folio

Egna problem förvandlas till en tillgång när barn och unga diskuterar psykiska problem på nätet. Det var ett av resultaten från ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet där man studerade hur barn och ungdomar diskuterar personliga problem i forum på internet.

Projektet genomfördes i samarbete med BUP i Stockholm som driver ett chattforum för barn och ungdomar på internet. Samtliga inlägg från januari 2007 till december 2008 analyserades. Sammanlagt handlade det om 2361 inlägg.

Fokus i projektet har varit hur social samvaro går till och vad deltagarna åstadkommer med sina inlägg. Man har analyserat de texter som deltagarna publicerade i forumet. Längden på texterna varierade kraftigt, allt från korta utrop till långa berättelser.

Forskarna såg att deltagarna konstant förhandlade regler och gränser för medlemskap med varandra. Vad kännetecknar till exempel den "korrekta" sorts lidande som deltagarna på sajten enas kring?

Sajten fungerade som en plats där man kunde sig lära av likar och ge och ta emot råd av andra som också hade psykiska problem. I det sammanhanget kunde den egna problematiken förvandlas till en resurs, som gav deltagarna legitimitet att ge råd till andra.

Vissa inlägg orsakade debatt. De handlade ofta om åsikter om varför man drabbas av psykiska problem och vad man kan göra åt dem. Inlägg som inte höll sig till uppfattningen att psykiska problem dels orsakas av traumatiska erfarenheter, dels kräver mycket för att man ska komma över dem, orsakade en lång argumentationskedja.

Resultaten är både viktiga för de som arbetar inom barn och ungdomspsykiatrin, dess klienter och forskarsamhället. De beskriver hur en marginaliserad och sällan hörd grupp ungdomar på eget initiativ delger andra sina erfarenheter och sätt att förhålla sig till sin problematik. Resultaten har vid flera tillfällen kommunicerats tillbaka till BUP och spridits till andra organisationer, bland annat flera universitetsutbildningar.

Projektet har också lett till att finansiering från Stockholms stad för att göra följeforskning om ett projekt som ska skapa socialrådgivning på internet. Projektet startar i september 2012 och beräknas hålla på i två år.

Diarienummer: 2006-0926

Kontakt

Karin Osvaldsson
Linköpings universitet, Institutionen för tema
E-post: karin.osvaldsson@liu.se